Hopp til innholdet

Publiserte artikler

Empatien satt på prøve?

Les vår artikkel i Dagsavisen (12. mars 2019) og se hva som skjer med empatien vår når vi i økende grad kobler oss fra vårt fysiske miljø til fordel for den virtuelle verden. 

Empathy being challenged?

Read our article (first published in Dagsavisen, March 12) and see what happens to our empathy when we increasingly disconnect from our physical environment for the benefit of the virtual world.

De vanskelige nyttårsforsettene

Les vår artikkel i Dagens Perspektiv (​17. januar 2019) om de vanskelige nyttårsforsettene sett i et nevrobiologisk lys.

The difficult New Year’s resolutions

Read our article (first published in Dagens Perspektiv, January 17, 2019) about the difficult New Year’s resolutions seen in a neurobiological light.