Hopp til innholdet

Priser

Coaching av privatpersoner
I vår coachingpraksis ønsker vi ikke å binde opp kunden til lengre kontrakter på forhånd. Kunden skal kunne forvente og kunne kreve at hver samtale skal gi gjennombrudd og være overbevisende i seg selv. Noen ganger kan ett til to møter være tilstrekkelig, forutsatt at kunden er sterkt motivert for coaching. Ettersom nye formål kan fremkomme i prosessen, kan coaching være en pågående relasjon over tid. Det bør påregnes noen møter for å få igangsatt større endringsprosesser.

På bakgrunn av dette tilbyr vi coaching både i form av enkelttimer (60 min.), dobbelttimer og som programmer (Personal Lifecoaching). Andre ordninger kan avtales. Samtaler som er kortere eller lengre enn det som er avtalt, timeberegnes i hht. minuttforbruk.

Priser
Privatkunder:
Life coaching
1 time: 1200 kr/t

Kjøper du flere timer av gangen gjelder følgende priser:
Life coaching 15 timer: 17.250 kr (1150 kr/t)
Life coaching 30 timer: 33.000 kr (1100 kr/t)

Bedriftskunder:
Executive Coaching 1 time: 2500 kr/t

For prisinformasjon for programmer/ordninger utover dette, ta kontakt med Concepta Consulting.

Tjenesten er definert som konsulenttjeneste og er dermed mva-pliktig. Prisene oppgis eks. mva.
For- og etterarbeid er inkludert i prisene.

Avlysning av coachingsamtale
Endringer i coachingtidspunktet må meldes per telefon/sms senest én arbeidsdag før coaching­avtale. Ved forsinkelse grunnet coach vil fokuspersonen bli kompensert ved at samtalen strekker seg ut over avtalt tidspunkt, eller ved en ny coachingsamtale. Ved forsinkelse grunnet fokusperson vil den tapte tiden ikke refunderes. Fokus-personen kan sende en annen person som kan benytte den oppsatte timen.

Kartleggingssamtaler og timer avbestilt senere enn kl 10.00 arbeidsdagen før avtalt coaching blir fakturert i sin helhet.

Ledercoaching – Bedriftscoaching
For prisinformasjon om programmer og ordninger som vi tilbyr og skreddersyr innen leder- og bedriftscoaching, ta kontakt med Concepta Consulting.

Be gjerne om et “pakketilbud” både for individuell coaching og gruppecoaching for grupper fra 2 – 5 personer. Både individuell coaching og gruppe-coaching innledes med et avklaringsmøte på ½/1 time. De påfølgende samtalene varer fra 1 til 2 timer.

Individuell coaching foregår ansikt-til-ansikt eller per telefon/Skype/Zoom. Gruppecoaching foregår ansikt-tilansikt. Reisetillegg avtales i de tilfeller coachen kommer til bedriften.

Kurs for ledere og bedrifter
Be om tilbud på våre tilpassede kurs og tilbud for din gruppe – for grupper på 2 – 5 personer, 6 – 10 personer og 10 – 20 personer. Større grupper etter avtale.

Konsulenttjenester og foredrag – tilpassede avtaler innen lederprogram – talentprogram
For konsulenttjenester, programmer og foredrag i forbindelse med lederutvikling innen relasjonsledelse, coaching og dialogferdighetstrening, samt krisehåndtering, ta kontakt med Concepta Consulting.

Vi kommer gjerne på ett uforpliktende møte med din bedrift.

Fakturering
Fakturering for både coaching av privatpersoner og bedriftsoppdrag skjer etter avtale. Programmer/ordninger som strekker seg utover ½ år faktureres kvartalsvis. Vennligst oppgi ønsket fakturaadresse.