Hopp til innholdet

Om oss

vi hjelper deg å nå dine mål

Ståle Stenersen – eier og daglig leder
Ståle er ICF-sertifisert Erickson Professional Coach ACC og autorisert innen Relasjonsledelse og Relasjonskompetanse. Han er utdannet lektor og har en mastergrad i ledelse, med hovedvekt på omstillings- og endringsledelse. Han har også utdanning innen økonomi og bedriftsledelse, samt i yrkes- og arbeidspedagogikk.

Han har variert yrkeserfaring innen ledelse, kommunikasjon og utdanning fra privat og offentlig sektor, både i Norge og i utlandet, med flere års erfaring fra ledelse i skole- og utdanningssektoren og i varehandelssektoren. Dessuten har han jobbet som radiojournalist og lærer. Han har også vært mentor og veileder for ledere. Relasjonsrelatert ledelse og konflikthåndtering i tillegg til endrings- og omstillingsledelse har vært sentralt i store deler av hans lederkarriere. Som leder karakteriseres han som utadvendt, tydelig og løsningsorientert. Sentralt for ham er dialogen og relasjonsorienteringen som nøklene til de beste resultatene.

Etter å ha bodd ca. 13 år i utlandet (Europa, Afrika og Latin-Amerika) har Ståle opparbeidet seg bred språk- og kulturkompetanse, hvilket legger et godt grunnlag for å se og å forstå problematikker fra ulike synsvinkler. Denne kompetansen har han også ervervet seg gjennom arbeidet med sin hovedfagsoppgave innen sosiolingvistikk – skjæringsfeltet mellom språk og samfunn. Prosjektet ble finansiert av Norges Forskningsråd (NFR). Ståle behersker spansk, fransk, engelsk og tysk, både skriftlig og muntlig.

Reinert Kamøy – samarbeidspartner
Reinert har lang erfaring med informasjonsteknologi, ledelse, team- og organisasjonsutvikling og som gründer. Han har også jobbet med organisasjonsutvikling fra de aller minste til de aller største private og offentlige organisasjoner. Han har en master i konfliktmegling fra Københavns universitet.

I tillegg har Reinert en rekke sertifiseringer og kurs innen coaching både for team og individer, relasjonsledelse, relasjonskompetanse og relasjonspedagogikk og endringsledelse.

Når han ikke jobber nyter han ofte sjø, sol og snø – gjerne med vind!

Gunhild Stenersen – design og økonomi
Gunhild er…