20. januar 2016

Om oss

vi hjelper deg å nå dine mål

Ståle Stenersen – eier og daglig leder
Ståle er ICF-sertifisert Erickson Professional Coach ACC og autorisert innen Relasjonsledelse og Relasjonskompetanse. Han er utdannet lektor og har en mastergrad i ledelse, med hovedvekt på omstillings- og endringsledelse. Han har også utdanning innen økonomi og bedriftsledelse, samt i yrkes- og arbeidspedagogikk.

Han har variert yrkeserfaring innen ledelse, kommunikasjon og utdanning fra privat og offentlig sektor, både i Norge og i utlandet, med flere års erfaring fra ledelse i skole- og utdanningssektoren og i varehandelssektoren. Dessuten har han jobbet som radiojournalist og lærer. Han har også vært mentor og veileder for ledere. Relasjonsrelatert ledelse og konflikthåndtering i tillegg til endrings- og omstillingsledelse har vært sentralt i store deler av hans lederkarriere. Som leder karakteriseres han som utadvendt, tydelig og løsningsorientert. Sentralt for ham er dialogen og relasjonsorienteringen som nøklene til de beste resultatene.

Etter å ha bodd ca. 13 år i utlandet (Europa, Afrika og Latin-Amerika) har Ståle opparbeidet seg bred språk- og kulturkompetanse, hvilket legger et godt grunnlag for å se og å forstå problematikker fra ulike synsvinkler. Denne kompetansen har han også ervervet seg gjennom arbeidet med sin hovedfagsoppgave innen sosiolingvistikk – skjæringsfeltet mellom språk og samfunn. Prosjektet ble finansiert av Norges Forskningsråd (NFR). Ståle behersker spansk, fransk, engelsk og tysk, både skriftlig og muntlig.

vi hjelper deg å nå dine mål

Eva Ljungkvist – samarbeidspartner
Eva Ljungkvist arbeider med konseptet Langtidfrisk for å skape langtidsfriske mennesker og organisasjoner. Fokus er på helse og resultat for individer og organisasjoner. Fokus på dit man vil, ikke på problemene. Friske medarbeidere og gode ledere skaper friske organisasjoner – og vice versa. Det er helhetsperspektivet som gjelder.

Å skape muligheter for andre til å lykkes i arbeidslivet og privat, ligger Evas hjerte nær. Eva er utdannet siviløkonom. Hun har jobbet i ulike organisasjoner, de siste 15 årene med helsefremmende arbeidsplasser og lederutvikling. Hun er Sertifisert ICF-coach.

Å reise og å møte mennesker med ulik bakgrunn og kultur er Evas store lidenskap. At det tar tid å forstå en kultur og dens vurderinger, er noe hun har fått erfare da hun bodde noen år i USA, Frankrike og Australia. At det også tar tid å skape en felles verdigrunn i en organisasjon, og at kulturen er viktigere enn strategiene, har hun også lært seg.

COMITIA – samarbeidspartner
Din prosess og dine definerte endringsmål vil alltid være hovedfokus for oss. Vi holder fast på rammen slik at du uforstyrret kan jobbe med det som er viktigst for deg.