12. november 2016

Lederutvikling

Lederutvikling tilbys i dag i ulike former av mange aktører og utøves på forskjellig vis, alt etter teorier og trender. Tilsvarende bruker mange organisasjoner mye tid og ressurser på å evaluere og utvikle sine ledere. Til tross for dette er ikke for mye ledelse problemet for organisasjoner i dag, men snarere fraværet av ledelse. En viktig årsak til dette fraværet av ledelse, er at man ikke er tilstrekkelig bevisst på forskjellen mellom relasjon og administrasjon – to av de tre viktigste pilarene lederskap bygger på, ved siden av kultur.